Tuesday, December 07, 2010

Human Rights Isyu

Nagsama-sama sa Davao city ang mga human rights advocates upang manawagan sa Pangulong Benigno Aquino na respetuhin ang karapatan-pantao sa bansa na kung saan ay halos dalawang dosenang kaso na ng extrajudicial killings ang naitala mula ng umupo ito bilang pinuno ng bansa. (Kuha ni Karlos Manlupig)

No comments: