Saturday, April 25, 2009

Ginsugad san Palasyo an NDCC, Sulu nga magpreparar si pagkaon ngan mga medisina

Maynila - Nagsugad karon si Deputy Presidential spokesman Anthony Golez nga kinahanglan pa niya makakarawat sin report san possible nga pagebakwet san mga sibilyan didto san mga lugar nga kuno adto si Italian Eugeno Vagni bilang hostage san Abu Sayyaf kidnappers.

Pero nagsugad si Golez nga mao gihapon an chairman san National Disaster Coordinating Council (NDCC), nga kun kinahanglan na gud ine maabo, an mga sibilyan sa mga lugar nga yaun kadelikaduhan san aragyway mao in igkakadtu sa libre nga mga lugar.

Si Golez an nagbaton san mga report nga possible nga magkayaun sin military operations pag libre kan Vagni nga mao an nabibilin nala san tulo nga gin kidnap nga mga natrabaho san International Committee of the Red Cross (ICRC) nga ada pa sa mga kamot san Abu ayyaf nga mga bandido sa Sulu.

Nagsugad gihapon si Gloz nga an local government unit san mga nasabi nga mga lugar ngan san NDCC in gintagan na sin mga instructions nga mga tirok na sin pagkaon ngan mga medisina nga makakagsuporta san mga relief operations.

Ine in mga preparasyon nga standard contingency procedures san NDCC ngha pirmi ginhihimo sa mga lugar nga possible magkayaun aragway.

Nagsugad gihapon si Golez nga an local crisis committee (LCC) sa Sulu ngan san NDCC in nagpili na san lima nga mga lugar nga possible mahimo nga evacuation centers.

A pangutana kun an Pilipinas in matugot nga an Italian government in mag-asister san pag rescue kan Vagni, nagsugad si Golez nga an angay bumaton siton nga pangutana mao an local crisis management committee (LCMC) pero yaun pahayag an Armed forces of the Philippines nga sira an maghihimo san rescue mission. Matungod sine, dire na kinahanglan nga bumulig an gobyerno san Italya.

Gintagan bugat ni Golez nga bisan nano an ig rekondar san LCMC parte sine nga situasyon sa Sulu, mao an dapat sundon san ngatanan ngan ine gintugutan ni National Defense ecretary Gilberto Teodoro san dire pala maiha nga mga press conferences kaupod an LCMC.

Sugad ni Golez nga parte san Sulu hostage crisis, karuyag san Palasyo nga an mga sekretaryo san Department of Interior and Local government (DILG) ngan san DND mao an dapat magin basehan san ngatanan nga impormasyon.

Sugad pa ni Golez nga an lokal nga pangobyernohan ngan san lokal nga DCC mao an mahatag sin report parte sin mga pag gios sin mga tropa ngan pare sine, wara pa sira report.

Base san mga contingency planning, an magkadurudilain nga mga government agencies nga responsible san pag-ataman san mga internally displaced people (IDPs) in naghihimo na sin pagtirok san mga pagkaon ngan medisina nga kinahanglan ada sa ngatanan nga oras.

Parte san nagtitika paso nga aragway sa Cotabato ngan Maguindanao, nagsugad si Golez nga yaun mga tandard Operting Procedures sin paghatag sin seguridad ngan pagbulig san mga IDPs. (Nene A. Manzanares)


No comments: