Tuesday, June 07, 2011

Instant Print!


Tila hangang-hanga ang estudyanteng ito habang pinagmamasdan ang isang lalaki na naglalagay ng tatak sa uniporme sa halagang P15 pesos sa labas lamang ng isang paaralan sa Davao City sa Mindanao. Likas na magaling ang mga Pinoy sa negosyo tulad ng lalaking ito. (Kuha ni Karlos Manlupig)

No comments: